125 år - Hovedstyrets spalte

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 10. Des 2023

Hovedstyrets spalte

Melhus Idrettslags historie er lang og til dels brokete, men heldigvis gjorde 100 års komiteen en glimrende innsats i å samle trådene fra årsmøter, nyheter og medlemsblad. Vi har forsøkt å etterstrebe den samme innsatsen og dagens avdelinger har denne uken publisert sin historie på hjemmesider og SoMe som idrettslaget gledelig viser fram for lesning.

For hovedstyrets del har vi de siste årene hatt særlig fokus på en ting: Å fortsette å samle idrettslaget «i ett hus». Arbeidet har resultert i nyetableringer som er gjeldende for hele idrettslaget som; ny logo, etablering av Klubbhåndboka, godkjent kleskolleksjon for alle grener, fellesområde for hjemmesider, nytt medlemssystem og Melhus Idrettsfestival//Melhusmila. Sistnevnte – en braksuksess - med fokus på barneidrett hvor idrettslaget viser hvilke aktiviteter vi tilbyr med lavterskel som nøkkelord.

I skrivende stund viser medlemssystemet 1640 medlemmer. Medlemmene er spredt i de 11 ulike avdelingene våre og benytter private og offentlige idrettsanlegg i nedre Melhus, der vi har en unik samlokalisert skole- og idrettsarena på vestsiden av Gaula som er lett tilgjengelig. Dette har styrket vår satsning når det gjelder idrettsanlegg og økende antall medlemmer opp gjennom åra. Vi bor i en kommune som setter idretten høyt og som har kunnskap som hjelper oss i tunge prosesser og krav fra NIF der spisskompetanse trengs. 

Til tross for at Melhus Idrettslag har kostbare private eiendommer i klubbhus og fotballanlegg i motsetning til flere andre idrettslag i kommunen har vi etablert oss godt økonomisk og kan drifte både breddeidrett og toppidrett i våre avdelinger. De siste fire åra har likevel vært utfordrende med eksterne faktorer som pandemi og nå dyrtid som dessverre begrenser noe av satsningsområdene våre. Likeså har vi holdt treningsavgiftene nede over lang tid på grunn av at MIL gjennom visjonen vår ønsker å nå ut til alle som ønsker å delta i idrett.

Å gå med MIL-logoen over hjertet skal derfor bety noe. Det er det som er spesielt i å være med i et felleskap – det forplikter og gir medlemskapet en verdi. 

De neste 125år ...

At erfaringer hittil vil være grunnlaget for de neste 125 åra er jeg ikke sikker på. Samfunnsutviklinga og den moderne verden vi lever i går så fort at fremtida allerede har vært her. Forskning viser at aktivitetstrendene og -mønstrene blant yngre er i utakt med den norske idrettsmodellen. Trendene som settes av stort sett ungdom endrer seg stadig og nye idretter springer ut fra de tradisjonelle. I bakgrunnen jobber kulturdepartementet og NIF stadig med nye løsninger som skal tilrettelegge for innovative løsninger hvor økning av aktivitetsnivå og felleskap skal etableres gjennom nye aktivitetsanlegg.

Dette tyder på at den organiserte breddeidretten går mot å legge til rette for en framtid hvor brukermedvirkning fra yngre, digitalisering, behovsriktige idrettsanlegg og tverrfaglig kompetanse trengs mer nå enn noen gang før. NIF jobber febrilsk med å henge med i utviklinga og er påskrudd for å skape løsninger for deltagelse og drift i organisert idrett, samtidig som at det skal koordineres med andre fritidsaktiviteter for barn og ungdom i en hektisk hverdag. Arbeidet sørger for at helsefordeler, fysisk aktivitet og felleskap også dreier seg om å skape et fristed – en utkobling fra hverdagen - for barn og ungdom, hvor utvikling, læring og mestring er knutepunkta. 

Og som grunnfjellet under isen står de frivillige som drifter Melhus Idrettslag. Ikke noe av idrettslaget hadde vært her om det ikke var for dere. Vi i hovedstyret ser godt at dugnad er naturlig rotfestet i idrettslaget og vi ønsker å drive idrettslaget i en tradisjonell, men fremtidsrettet kurs. Noen av medlemmene våre har utmerket seg med hedersbevisninger, de er listet opp på våre hjemmesider.

Men ikke alt endrer seg. Selv om Melhus Idrettslag de siste 25 åra har fått nye ideer og skapt nye virksomheter i takt med samfunnsutviklinga, ser vi at dugnadsånden lever i beste velgående og at de idrettene som var populære før har omtrent like mye oppslutning i dag. Derfor vil selve grunnmuren i idrettslaget fortsatt bygges på visjonen vi har hatt i alle år. Dette vil være like viktig for oss i framtida og vil være ledestjernen vår framover.

Vår visjon er: Idrettsglede for alle.

Velkommen til oss.

 

Simen Bruheim

Leder Melhus Idrettslag 2020 -                                                  09.12.2023 - Melhus

 

Hovedstyret 2023 MIL

Marit Leer, Kjellaug Krogh, Hilde Gråbak Lian, Jens Kristian Auke, Frank Brudal og Simen Bruheim.
Resultatliste Melhusmila 2023

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 10. Sep 2023


Melhus IL takker for oppmøte og deltakelse i årets idrettsfestival og melhusmila!

Her er resultatliste for alle klasser:

Resultatliste Melhusmila 2023.pdf

PS: For feil eller mangler; send en korrigering til post@melhusil.no :)


Velkommen tilbake neste år!


Sportslig hilsen

Melhus Idrettslag