God jul og godt nytt idrettsår

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 24. Des 2018

Melhus idrettslag takker alle sine utøvere, foreldre, trenere, lagledere og øvrige frivillige for innsatsen som er lagt ned i året som har gått. Uten dere kunne vi ikke hatt det brede tilbudet og den store aktiviteten som skjer i idrettslagets regi.

Aktiviteter som små og store setter pris på, og hvor de gjennom trening opplever mestring. Den idrettsgleden som vises gjør oss som holder på med dette stolte. 

Vi gleder oss allerede til 2019, og vil med dette ønske dere alle sammen ei riktig god jul og et godt nytt år.

Styremøte Melhus IL - tirsdag 11. desember 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 9. Des 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 61/18 – Godkjenning av referat fra styremøte 20. november 2018
  • Lenke til referatene: https://www.melhusil.no/storage/files?uid=1101462825&pfi=27171     
   Logg på med brukernavn og passord i min idrett/klubbadmin. 
 • 62/18 - Møteplan 2019 - frister for årsmøter
 • 63/18 - Hovedaktiviteter 2019
 • 64/18 - Æresbevisninger til årsmøtet 2019
 • 65/18 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Ekstraordinært årsmøte i Melhus IL

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 25. Nov 2018

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Melhus IL i klubbhuset i Gruva tirsdag 4. desember 2018 kl 20.00.

 

Til behandling på ekstraordinært årsmøte er opptak av innebandy som ny avdeling i idrettslaget.

 

Vel møtt!

Hovedstyret i Melhus IL
Styremøte Melhus IL - tirsdag 20. november 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 9. Nov 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

  

Agenda til hovedstyremøtet

 • 56/18 – Godkjenning av referat fra styremøte 15. oktober 2018 og ekstraordinært styremøte 25. oktober 2018
  • Logg på med brukernavn og passord i min idrett/klubbadmin. 
 • 57/18 – Profil og identitet – videre arbeid
 • 58/18 – Ny gren i håndball – beachhåndball – støtte til midlertidig bane
 • 59/18 – Støtte til nytt kjøkken i Melhushallen
 • 60/18 – Rapportering status avdelingene 

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Ekstraordinært styremøte 25. oktober 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 25. Okt 2018

55/18 – Navneendring/profilendring Melhus/Gimse håndball til Melhus håndball

 

Som dere sikkert har fått med dere så har Melhus håndball kommet i media både positivt og negativt etter kick-off’n på søndag.

Her har det nok vært noen uheldige prosesser, initiativ og beslutninger, og det har kanskje gått litt fort i svingene. Noe som har resultert i negative mediaoppslag og kommentarer på sosiale medier. Beklageligvis har dette rammet idrettslaget men også enkeltpersoner.  På bakgrunn av dette har jeg vært i dialog med styreleder i Gimse IL både før og etter deres styremøte. Her har vi blitt enige om at dialogen mellom idrettslagene rundt dette, slik forholdene er nå, kun går mellom oss. 

I tillegg har denne saken en slik karakter at styret i Melhus IL bør behandle denne med tanke på videre prosess.

Innkaller til ekstraordinært styremøte i Melhus IL torsdag 25. oktober kl. 1900 i Gruva 1. etg.

For de av dere som ikke har anledning til å delta, vennligst gi beskjed eller still med vararrepresentant.

Styremøte Melhus IL - tirsdag 15. oktober 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 14. Okt 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 49/18 – Godkjenning av     referat fra styremøte 28. august 2018 og 18. september 2018
 • 50/18 – Informasjon om nye     personvernregler (GDPR) for idrettslag fra idrettsforbundet
 • 51/18 – Hallfordeling –     revidert plan – behov
 • 52/18 – Klubben I mitt     hjerte
 • 53/18 – Informasjon om profil og identitet
 • 54/18 – Rapportering status     avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Styremøte i Melhus IL - 18. september 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 16. Sep 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

  

Agenda til hovedstyremøtet

 • 43/18 – Godkjenning av referat fra styremøte 28. august 2018
 • 44/18 – Intern bruk av klubbhuset i Gruva – fra Trimavdelingen
 • 45/18 – Workshop – plan for workshop og samlinger
 • 46/18 – Veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer (lenke)
 • 47/18 – Oppfølgingssaker
  • Medlemskontingent – opplæring, vasking og opplæring
  • Utvikling av Gruva
  • Opplæring førstehjelp
  • Bruk av hjemmeside fra idretten online og sosiale medier
 • 48/18 – Rapportering status avdelingene

 

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Styremøte Melhus IL - 28. august 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 28. Aug 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 34/18 – Godkjenning av referat fra styremøte 19. juni 2018
 • 35/18 – Idrettens hederskveld – årets ildsjel – kandidat fra Melhus IL (se vedlegg)
 • 36/18 – Hallfordeling
 • 37/18 – MedIemsregister – oppdatering av e-postadresser (GDPR)
 • 38/18 – Økonomi og fakturering – ta i bruk elektronisk faktura til regnskapsfører
 • 39/18 – Oppfølging - innspill fra fotball vedrørende plan for utvikling av Gruva – hva gjør vi?
 • 40/18 – Kurs – opplæring – tillitsvalgte høst 2018
 • 41/18 – Identitet og profil Melhus IL – info opplegg
 • 42/18 – Rapportering status avdelingene

 Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Styremøte Melhus IL - 19. juni 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 19. Jun 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

NB! Møtet er i 2. etg denne gangen.

  

Agenda til hovedstyremøtet

 • 27/18 – Godkjenning av referat fra styremøte 15. mai 2018
 • 28/18 – Identitet og profil for idrettslaget (sak ettersendes)
 • 29/18 – Tilbakemelding til idrettsrådet vedrørende barneidrett og svømming (kort orientering)
 • 30/18 – Idrettsforbundet – nytt idrettspolitisk program
 • 31/18 – Innspill fra styrkeløft vedrørende utnyttelse av eksisterende areal i Gruva
 • 32/18 – Innspill fra fotball vedrørende plan for utvikling av Gruva – hva gjør vi?
 • 33/18 – Rapportering status avdelingene

 

Det vil bli ettersendt saksdokumenter knyttet til sak 28/18. For øvrig se vedlegg.

Vi starter styremøtet med utdeling av æresbevisning til de som ikke fikk dette på årsmøtet.

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Flott markering av 17. mai

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 18. Mai 2018

Tusen takk til alle som ble med å gikk i tog under idrettslagets fane. Med flott vær og masse folk ble det en fin dag.

Spesielt flott at skiavdelingen markerte seg med å stille uniformert og på rulleski. Og at de nybakte norgesmesterne i håndball stilte mannsterke opp.Arbeidsutvalget ved Siri, Roy Åge og Stein Ivar hadde ansvaret for fanen i år. Her ved Gimse skole ført avmarsj.

Gratulerer til Melhus/Gimse G16 - vinnere av Bringserien 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 13. Mai 2018

Guttene fra Melhus/Gimse G16 stod for årets prestasjon ved å vinne sluttspillet i Bringserien. Med 24-22 over Fjellhammer i finalen har guttene gått gjennom serien med kun ett tap.Mikkel tar imot det synlige beviset på at Melhus/Gimse er vinnere.
Styremøte Melhus IL - 15. mai 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 8. Mai 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

  

Agenda til hovedstyremøtet

 • 16/18 – Godkjenning av referat fra styremøte 17. april 2018
 • 17/18 – Nytt initiativ – «uorganisert»-aktivitet i idrettslagets regi (se vedlegg)
 • 18/18 – Referat fra årsmøtet i Melhus Idrettsråd
 • 19/18 – Orienteringssak merverdiavgiftsplikt sponsormidler håndballavdelingen
 • 20/18 – Medlemskap i idrettslaget og medlemsregistrering 2018
 • 21/18 – Identitet og profil for idrettslaget
 • 22/18 – Fordeling av aktivitetsmidler
 • 23/18 – Nye regnskapsrutiner – remittering – erfaringer så lang og veien videre
 • 24/18 – Digital dugnad Melhusbanken (NB! info sendes ut denne uken siden kampanjen starter 14/5)
 • 25/18 – Markering 17. mai
 • 26/18 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Styremøte Melhus IL - 20. februar 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 8. Mai 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 08/18 - Godkjenning av referat fra styremøte 16. januar 2018
 • 09/18 – Æresbevisninger i Melhus Idrettslag - nominasjoner
 • 10/18 – Årsmøte/jubileumsfest
 • 11/18 – Behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet (GDPR)
 • 12/18 - Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Invitasjon fra Lundamo IL til de som ønsker å drive med friidrett

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 22. Apr 2018

Lundamo IL starter nå opp friidrettssesongen for 2018. 

Som det eneste idrettslaget i kommunen som har et fullverdig friidrettsstadion mener vi det er naturlig at vi inviterer alle idrettslagene i kommunen til arenaen vår.

Målet vårt er at Lundamo skal være den naturlige tilbyderen av friidrett fremfor at de som ønsker å prøve det må dra utenfor kommunens grenser. 
Styremøte Melhus IL - 17. april 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 10. Apr 2018

Vi møtes i 1. etg. i Gruva.

 

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

  

Agenda til hovedstyremøtet

 • 13/18 - Godkjenning av referat fra styremøte 16. januar 2018
 • 14/18 - Konstituering av nytt arbeidsutvalg/styre
 • 15/18 - Samordnet rapportering 2018
 • 16/18 - Gauldal arena - informasjon fra generalforsamling
  • ekstra generalforsamling - ny styreleder
 • 17/18 - Nytt initiativ - "uorganisert"-aktivitet i idrettslagets regi
 • 18/18 - Profil/design Melhus IL og avdelinger
 • 19/18 - Melhus idrettsråd - saker til årsmøte 19. april
 • 20/18 - Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Melhus Idrettslag

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 10. Mar 2018


Til medlemmer i Melhus Idrettslag


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Melhus idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 27. februar 2018.

Årsmøtet avholdes den 16. mars 2018 kl. 19.00 i klubbhuset Gruva.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og avdelingenes årsmeldinger.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1 Behandle forslag om endring av signaturfullmakt for idrettslaget

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14: Foreta valg:

         14.1              Arbeidsutvalget

         14.2              Kontrollkomite

         14.3              Revisor 

         14.4               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
                                representasjonsrett
. Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene.

         14.5              Valgkomite

         14.6              Husstyret

         14.7              17. mai 2017: fanebærer og 2 fanevakter

 

 Vedlagt følger følgende dokumenter:

Saksframlegg blir lagt ut på idrettslaget sider.

Hovedlagets og avdelingenes årsmelding, regnskap og budsjett finner du her.

 Avdelingenes årsrapporter, regnskap og protokoller blir lagt ut etter hvert som de blir ferdige.

 

Med vennlig hilsen

styret i Melhus Idrettslag
Årsmøte Melhus idrettslag 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 27. Feb 2018

Det innkalles til årsmøte i Melhus IL i klubbhuset i Gruva fredag 16. mars 2018 kl 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til årsmøtet sendes styret ved leder Stein Ivar Foss, epost: leder@melhusil.no , innen mandag 5.mars 2018.

Vel møtt!

Hovedstyret i Melhus IL
Styremøte Melhus IL - 16. januar 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 15. Feb 2018

Vi møtes i 1. etg. i Gruva.

 

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

 

Minner om at vi starter med ekstraordinært årsmøte kl. 2000.

Til behandling på ekstraordinært årsmøte er opptak av dans som ny avdeling i idrettslaget.

 

Agenda til hovedstyremøtet

 • 01/18 - Godkjenning av referat fra styremøte 12. desember 2017
 • 02/18 - Status økonomirutiner v/Siri
 • 03/18 - Medlemskontingent 2018 – informasjon
 • 04/18 - Behandling fullmaktsstruktur
 • 05/18 - #MeToo – seksuell trakassering og overgrep innen idretten
 • 06/18 - Årsmøte/jubileumsfest - æresbevisninger
 • 07/18 - Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.

 

 

Møteplan vår 2017:

 • 16. januar 2018
 • 20. februar 2018
 • 20. mars 2018 (årsmøte)
 • 17. april 2018
 • 15. mai 2018
 • 12. juni 2018
Medlemskontingent 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 18. Jan 2018

d

Idrettslaget vil i løpet av neste uke sende ut faktura på medlemskontingent for 2018. Kontingenten for 2018 er kr 100,- pr person. Det er ikke noe familiemedlemskap. For mer informasjon se: Medlemskontingent i Melhus IL

For at utsendelse av faktura og betaling skal bli enklest mulig for deg som medlem, og oss i idrettslaget, er det viktig at opplysningen i Min idrett er korrekte.

Vi ber alle medlemmene om å sjekke/oppdatere sine personlige opplysninger i Min idrett (www.minidrett.no). Spesielt viktig å registrere korrekt e-postadresse og mobiltelefonnummer. 

Er du ikke medlem ennå kan du også melde deg inn via Min idrett.

Har dere spørsmål knyttet til medlemskontingenten kan dere lese mer om dette på våre hjemmesider www.melhusil.no.